fokep

Projektelemek

1. projektelem


A lomtalanítási hulladékok aprítására szolgáló lomdaráló berendezés beszerzése és létesítése a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű mellett.

Helyszín: Budatest, XV. kerület (FHHM)
Megvalósítás időpontja, átadás: 2014 augusztus.
A beruházás célja, eredménye:
A lom elsődlegesen bútor, így anyagát tekintve fa, textília, műanyag, fém. A fém nem, de a többi magas energiatartalmú anyag. A fa és textíl (nagy részben) biológiailag lebomló, biomassza, amelyek lerakását kerülni kell. Darálás nélkül a Fővárosi Hulladékhasznosító Műbe (FHHM) nem jól keverhető és a méret problémák miatt nem mindent lehetséges hasznosítani. A mobil lomdaráló berendezés FHHM-ben ideiglenesen kerül elhelyezésre. A berendezés által évi 15 000 tonna lomhulladék feldolgozására lesz lehetőség, ami napi szinten kb. 59 tonna (18-20 rakomány) lom hasznosítását jelenti.
A berendezés működtetése javítja a hulladékgazdálkodás minőségét, tekintettel arra, hogy a lom magasabb fűtőértékkel bír, mint a kommunális hulladék, így kevesebb hulladék elégetésével juthatunk azonos mennyiségű hőenergiához, amely a fűtési rendszerbe és a villamos energia hálózatba kerül betáplálásra.

2. projektelem

A salak lerakásához kapcsolódóan korszerű Fémleválasztó berendezés beszerzése, létesítése a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben, a jelenlegi berendezés cseréjével, amellyel jelentősen megnő a fém leválasztásának hatékonysága.

Helyszín: Budapest, XV. kerület (FHHM)
Megvalósítás időpontja, várható átadás: 2015. május vége
A beruházás célja, eredménye:
A beruházás a jelenlegi rendszer korszerűsítését jelenti, az eddigiekhez hasonlóan az égetés során keletkezett salak kezelését látja el, mindezt kisebb energiafelhasználás mellet, és az automatizálásnak köszönhetően nagyobb hatékonysággal.
A jelenleg üzemelő rendszer több mint tíz éves, mind technológiáját, mind műszaki állapotát tekintve megérett a cserére.
A berendezés a mágnesezhető fémeket választja ki elektromágnesek segítségével. Az új rendszer kiegészül méretbeli osztályozóval és állandó mágnesekkel is. Így a jelenleg leválasztásra kerülő – ennek köszönhetően nyersanyagként újrahasznosítható - mennyiség közel duplájára nőhet. 

 

3. projektelem

Két Szemléletformáló és Újrahasználati Központ (hulladékudvar) létesítése a XV. és a XVIII. kerületben

Helyszínek: XV. kerület Károlyi Sándor út 160.; XVIII. kerület Méta – Besence utca sarok
Megvalósítás időpontja:
XV. kerület 2015. szeptember vége; XVIII. kerület 2015. november vége

A beruházás célja, eredménye:

A Szemléletformáló és Újrahasználati Központok több célt és funkciót látnak el egyszerre: komoly szerepük van a szelektív hulladékgyűjtés előremozdításában, a Szemléletformáló központban az érdeklődők (gyermekek és felnőttek egyaránt) közérthető, játékos formában kaphatnak információt a hulladék felhasználásról, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról. Ezekben a központokban kapnak helyet az óvodások és iskolások részére szervezett edukációs foglalkozások, továbbá az FKF Nonprofit Zrt. által szervezett szakmai konferenciák is.

Mindezeken felül új kezdeményezésként jönnek létre az újrahasználati központok, ahol olyan tárgyak, használati eszközök cserélhetnek gazdát, amelyek tulajdonosaik számára már nem képviselnek értéket, ugyanakkor más számára még felhasználhatók. Így kevesebb olyan tárgy kerülhet összességében kidobásra (lomként vagy háztartási hulladékként), amelyek még hasznosíthatók, használhatóak. 

4. projektelem

A szelektíven gyűjtött hulladék kezelésére 40 000 t/év kapacitású műanyag, fém, papír frakciók válogatására szolgáló "Nagy" válogatómű előkészítő létesítése.

Helyszín: Budapest, X. kerület Ezüstfa - Eszterlánc utca sarok
Megvalósítás időpontja, várható átadás: Első ütemben a csarnoképület megvalósítása 2015. november 30-ig, majd a technológia megvalósítása 2017. március 31-ig.
A beruházás célja, eredménye:
A szelektíven gyűjtött hulladék hasznosításának hatékonyságát javítja a válogatómű megvalósítása. A válogatómű az előszelektált hulladék további tisztasági fokának növelésére szolgál, hogy a feldolgozó ipar jó minőségű terméket tudjon belőle gyártani. A gépsorok egy újonnan megépítendő csarnok épületében kerülnek elhelyezésre. 

Kapcsolódó beruházás:

Pályázaton kívüli finanszírozásból, kapcsolódó beruházásként elkészült a kisebb, „BUFA" válogatómű, mely megkezdte üzemszerű működését 2015 januárban. A kapcsolódó beruházás célja a szelektíven gyűjtött anyagok további válogatása és előkészítése a feldolgozásra. Kapacitása 15 000 t/év. A fejlesztés eredményeként könnyebbé válik az újrahasznosítható hulladékok felhasználása. Az elsődleges nyersanyag felhasználás és a lerakott hulladék mennyisége csökken. A beruházás új munkahelyeket teremt.

5. projektelem 

Mechanikai előkezelő létesítése a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ (PRHK) telephelyén 150 000 t/év kapacitással.

Helyszín: Pusztazámor
Megvalósítás időpontja, várható átadás: a II. szakaszban, 2016 április.

A beruházás célja, eredménye:
A mechanikai előkezelő üzembe helyezésével lehetőség nyílik a kommunális hulladék előkezelésére és kb. 40%-ának újrahasznosítására, így kevesebb hulladékot kell lerakni a hulladéklerakóban. Ezáltal nő a hulladékfeldolgozás hatékonysága.

Kapcsolódó beruházás: 

Szintén a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ területén, pályázaton kívüli finanszírozásból valósul meg egy gázhasznosító rendszer kiépítése. A fejlesztés célja a PRHK I. depónián keletkező biogáz hasznosítása. A telepítésre kerülő 2 MW teljesítményű gázmotor használatával ~1200 m3/h depóniagáz energetikai hasznosítása válik lehetővé.

6. projektelem 

Logisztikai és Szolgáltató Központ létesítése hulladékátrakó állomással 110 000 t/év átrakási kapacitással.


Helyszín: Budapest, XVIII. kerület Ipacsfa utca
Megvalósítás időpontja, várható átadás: a II. szakaszban, 2016. október vége.

A beruházás célja, eredménye:
A Logisztikai és Szolgáltató központ segítségével a jelenlegi hulladékszállítás racionalizálására kerül sor. A központban évi 110.000 tonna hulladék tömörítésére kerül sor, amellyel megvalósul a hulladékártalmatlanítási helyre történő szállítási útvonal és -mód hatékonyságjavítása. Mindez segíti a jelenlegi rendszer működésének környezettudatos fejlesztésének növelését, továbbá jelentősen csökken a hulladékszállító célgépek által okozott káros anyag kibocsátás.

7. projektelem

A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű salakjának lerakására szolgáló Hulladéklerakó létesítése (600 000 t lerakási összkapacitással), csurgalékvíz tisztító berendezéssel és geofizikai monitoring rendszerrel ellátva.

Helyszín: Az előzetes vizsgálatok és tárgyalások folyamatban vannak.
A beruházás célja, eredménye:
A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű tevékenysége során képződő égetési salak környezetbarát és biztonságos elhelyezésének megvalósítása.

A projekt megvalósíthatósági tanulmánya

PDF ANYAG LETÖLTÉSE >>

alsologo1