Hasznos Hulladek

Projektinformációk

Európai Uniós támogatásból komplex hulladékkezelési és újrahasznosítási rendszert vezet be Budapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság közreműködésével és kivitelezésével.

A beruházás a „fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című, KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosító számú projekt keretében valósul meg.

A projekt célja, hogy a jelen fejlesztésekkel Budapest főváros területén a közszolgáltatásban begyűjtött és kezelt hulladékot, illetve az abból kinyerhető energiát – a lehetőségek és a gazdaságosság figyelembevétele mellett – a lerakástól minél inkább eltérítsük, így a társadalom és a gazdaság számára – környezetbarát megoldások mentén – hasznos energiát vagy terméket állítsunk elő.

A projekt megvalósításának megkezdését követően a Kormány az 1698/2014. (XI. 26.) Korm. határozatával döntött a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosítószámú, „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt szakaszolásának jóváhagyásáról. Így a projekt mind pénzügyi, mind fizikai szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszra tagolódott. Az első szakasz finanszírozása a 2007-2013-as programozási időszakban meghirdetett Környezet és Energia Operatív Programban (KEOP), a második szakasz finanszírozása a 2014-2020-as Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programban (KEHOP) valósul meg.

A szakaszolt projekt első, KEOP forrásból finanszírozott fázisában befejeződött (2015) fejlesztések részben a hulladék keletkezésének megelőzését (Szemléletformáló és Újrahasználati Központok – SZUK), részben az égetés után visszamaradt salakanyagból kinyerhető haszonanyag mennyiségének növelését (Fémleválasztó), illetve az égetés hatékonyságának javítását (Lomdaráló), a hulladéklerakón keletkező depóniagáz hasznosítását (Gázhasznosító) célozták. A projekt első szakaszában megépült továbbá a Nagy válogatómű csarnoka, amelynek továbbfejlesztése, illetve a válogató technológia telepítése a KEHOP projekt részét képezi.

A szakaszolt projekt KEHOP forrásból megvalósított része a fővárosi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának hatékonyságát javító beruházásokból, illetve eszközbeszerzésekből áll össze. A Logisztikai és Szolgáltató Központ (LSZK) megépítésével a gyűjtés hatékonysága javul, elsősorban a dél-pesti régióban, illetve a lakosság számára is új szolgáltatások válnak elérhetővé a hulladékudvar kialakításával. A Rádiófrekvenciás edényzet azonosító rendszer kiépítése (RFID) a szolgáltatási terület egészén segíti majd a házhoz menő rendszerben végzett hulladékgyűjtést, mind a vegyes, mind az elkülönített gyűjtés esetében. A Nagy válogatómű bővítésével, illetve a korszerű válogatási technológia telepítésével teljesíthető az OHKT szerint elvárt válogatási minőség, így növelhető a beszállított hulladékból kinyerhető haszonanyag aránya.

Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló komplex hulladékkezelési és újrahasznosítási rendszer az alábbi elemeket tartalmazza:

KEOP szakasz:

  • A lomtalanítási hulladékok aprítására szolgáló lomdaráló berendezés beszerzése és létesítése
  • A salak lerakásához kapcsolódóan fémleválasztó berendezés beszerzése (Fővárosi Hulladékhasznosító Mű)
  • Két Szemléletformáló és Újrahasználati Központ (hulladékudvar) létesítése a XV. és XVIII. kerületben
  • Gázhasznosító rendszer kiépítése (pályázaton kívüli finanszírozásból)
  • Nagy válogatómű csarnok létesítése

KEHOP szakasz

  • Nagy válogatómű bővítés, válogatási technológia beszerzése és telepítése
  • Logisztikai és Szolgáltató Központ létesítése hulladékátrakó állomással 110 000 t átrakási kapacitással
  • Rádiófrekvenciás edényzet azonosító rendszer (RFID)

A projekt célja, eredménye 

A fővárosban a hulladékgazdálkodás területén az elmúlt tíz évben a növekvő hulladékmennyiséghez való alkalmazkodás, illetve a környezetvédelmi szempontoknak való megfelelés határozta meg a fejlesztések irányát. A hulladékgazdálkodási rendszert alapjaiban megváltoztató legjelentősebb fejlesztések a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ (PRHK) első ütemének megvalósítása, a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű (FHHM) rekonstrukciója, valamint a házhoz menő szelektív gyűjtési rendszer bevezetése voltak.

A hulladékfeldolgozás és az újrahasznosítás arányának növelésével (pl. válogatóműben történő előkészítés) lehetővé válik a hulladékok másodlagos nyersanyagként történő újrahasznosítása. Ezáltal csökkenthető az elsődleges nyersanyag felhasználás, valamint a hulladék égetéssel vagy lerakással történő ártalmatlanításának aránya. Mindez hozzájárul a modern fogyasztói társadalmunk okozta környezeti ártalmak csökkentéséhez.

A pusztazámori lerakóra történő hulladékszállítás - a begyűjtött hulladék szállítását végző céljárművek nagy számának köszönhetően - jelentős forgalmi terheléssel, üzemanyag fogyasztással és ebből fakadóan környezetterheléssel jár. A Logisztikai és Szolgáltató Központontban megvalósuló átrakó révén - miután a beérkezett hulladékot itt tovább tömörítik - jelentősen csökken a hulladékszállító gépjárművek száma, ezáltal a füstkibocsátás, valamint a Főváros úthálózatának terhelése is.

A Szemléletformáló és Újrahasználati Központok megnyitása, a lomdaráló és a fémleválasztó berendezések üzembe helyezése, valamint a gázhasznosítás közösen biztosítják a már korábban megvalósult környezetvédelmi beruházások gazdaságos fenntarthatóságát, továbbá megalapozzák a hulladékok minél magasabb arányú újrahasznosítását.

A projekt során megvalósuló beruházások még hatékonyabb hulladékfeldolgozást (válogatómű, lomdaráló, fémleválasztó), környezettudatosabb folyamatszervezést (Logisztikai és Szolgáltató Központ, RFID) tesznek lehetővé.

Továbbá a beruházás egyes elemi reményeink szerint hozzájárulnak a lakosság környezettudatos szemléletének formáláshoz, mindezt modern, játékos-interaktív módon, ezen felül lehetőséget adnak a szelektív hulladékgyűjtés még nagyobb körben történő kiterjesztéséhez (szemléletformáló központok, újra-használati központok, hulladékudvar). 

Hasznos Hulladek

infoblokk KoheziosAlap