fokep

Projektinformációk

Európai Uniós támogatásból komplex hulladékkezelési és újrahasznosítási rendszert vezet be Budapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság közreműködésével és kivitelezésével.


A beruházás a „fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című, KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosító számú projekt keretében valósul meg.Az első, KEOP szakasz megkezdődött 2014-ben és 2015 év végéig lezárul, majd a KEHOP szakasz megvalósításával folytatódnak a munkálatok.

Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló komplex hulladékkezelési és újrahasznosítási rendszer az alábbi elemeket tartalmazza:

  • A lomtalanítási hulladékok aprítására szolgáló lomdaráló berendezés beszerzése és létesítése a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű mellett
  • A salak lerakásához kapcsolódóan fémleválasztó berendezés beszerzése (Fővárosi Hulladékhasznosító Mű)
  • Két Szemléletformáló és Újra-használati Központ (hulladékudvar) létesítése a XV. és XVIII. kerületben
  • A szelektíven gyűjtött hulladék kezelésére 40 000 t kapacitású műanyag, fém, papír frakciók válogatására szolgáló válogató mű létesítése
  • Mechanikai előkezelő (RDF) létesítése a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ telephelyén 150 000 t / év kapacitással
  • Logisztikai és Szolgáltató Központ létesítése hulladékátrakó állomással 110 000 t átrakási kapacitással
  • A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű (FHHM) égetési salakjának lerakására szolgáló hulladéklerakó létesítése (600 000 t lerakási kapacitással, csurgalékvíz tisztító berendezéssel)


A projekt célja, eredménye


A fővárosban a hulladékgazdálkodás területén az elmúlt tíz évben a növekvő hulladékmennyiséghez való alkalmazkodás, illetve a környezetvédelmi szempontoknak való megfelelés határozta meg a fejlesztések irányát. A hulladékgazdálkodási rendszert alapjaiban megváltoztató legjelentősebb fejlesztések a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ (PRHK) első ütemének megvalósítása, a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű (FHHM) rekonstrukciója, valamint a házhoz menő szelektív gyűjtési rendszer bevezetése voltak.


A hulladékfeldolgozás és az újrahasznosítás arányának növelésével (pl. mechanikai előkezelő, válogatóművekben történő előkészítés) lehetővé válik a hulladékok másodlagos nyersanyagként vagy energiahordozóként történő újrahasznosítása. Ezáltal csökkenthető az elsődleges nyersanyag felhasználás, valamint a hulladék égetéssel vagy lerakással történő ártalmatlanításának aránya. Mindez hozzájárul a modern fogyasztói társadalmunk okozta környezeti ártalmak csökkentéséhez.

A pusztazámori lerakóra történő hulladékszállítás - a, begyűjtött hulladék szállítását végző céljárművek nagy számának köszönhetően - jelentős forgalmi terheléssel, üzemanyag fogyasztással és ebből fakadóan környezetterheléssel jár. A Logisztikai és Szolgáltató Központontban megvalósuló átrakó révén - miután a beérkezett hulladékot itt tovább tömörítik - jelentősen csökken a hulladékszállító gépjárművek száma, ezáltal a füstkibocsátás, valamint a Főváros úthálózatának terhelése is.

A Szemléletformáló és Újrahasználati Központok megnyitása, a mechanikai előkezelő, a lomdaráló és a fémleválasztó berendezések üzembe helyezése, valamint a gázhasznosítás közösen biztosítják a már korábban megvalósult környezetvédelmi beruházások gazdaságos fenntarthatóságát, továbbá megalapozzák a hulladékok minél magasabb arányú újrahasznosítását.
A projekt során megvalósuló beruházások még hatékonyabb hulladékfeldolgozást (válogatómű, lomdaráló, fémleválasztó, mechanikai előkezelő), környezettudatosabb folyamatszervezést (logisztikai központ) tesznek lehetővé.

Továbbá a beruházás egyes elemi reményeink szerint hozzá fognak járulni a lakosság környezettudatos szemléletének formáláshoz, mindezt modern, játékos-interaktív módon, ezen felül lehetőséget adnak a szelektív hulladékgyűjtés még nagyobb körben történő kiterjesztéséhez (szemléletformáló központok, újra-használati központok, hulladékudvar).


Projektelemek


A beruházás során több projektelem kerül megvalósításra, amelyek felölelik a hatékony hulladékgazdálkodás rendszerének és szervezésének javítását, a szükséges plusz kapacitások megteremtését, valamint segítik a lakosság szemléletformálását, a környezettudatosabb élet üzenetének eljuttatását, sőt annak a mindennapi cselekvési szinten történő konkrét megvalósulását.

A projekt megvalósíthatósági tanulmánya

PDF ANYAG LETÖLTÉSE >>

alsologo1